Het Hof te Putte te Meldert.

Het Hof te Putte ontstond als een winning op het Kravaal en in de nabijheid van de zandsteengroeven die de abdij al ca 1151 uitbaatte. De oorspronkelijke naam was Hof ter Woestijnen, een naam die verwees naar de verlaten groeven. In 1424 was het een middelgroot bedrijf. In 1637 brandde de hoeve af. Jaspar Breem was er pachter in 1650. Hij had 2 paardenknechten en een schaapherder in dienst. Toen was het hof 61 b 86 r groot. 9 jaar later ging hij een nieuw pachtcontract aan voor 150 gulden, 15 mudden tarwe, 15 mudden rogge en 10 mudden haver. Wellicht heeft de familie Breem de hoeve verlaten wegens financiële problemen. In 1664 gingen Jaspar en zijn tweede vrouw Joanna Van der Borght een lening aan van 600 gulden. In 1679 geraakte Joanna, toen al weduwe, zwaar in moeilijkheden want ze had de lening al 13 jaar niet meer afbetaald.

 De schuur en de stallen werden in 1702 – 1704 vernieuwd, maar op 6 mei 1704 brandden stallingen af[1]. Volgens het Kaartboek van 1727 was Adriaan Van Linthout de pachter. De hoeve met hopvelden en bos was 15 b en 60 r groot. Hij pachtte nog van de abdij op het Blok, het Putbroek, het Travoilleveld, de Terrenberg, de Middelhoek en het Huysbroeck, samen 39 b 34 r. Met zijn eerste vrouw, Anna Meert had Adrianus drie meisjes, Catharina, Maria-Anna en Elisabeth. Hij hertrouwde met Joanna Magnus  en kreeg nog twee kinderen: Catharina en Jacobus. Na zijn dood trouwde Joanna met Hendrik T’ Sas op 18 maart 1739. Zij hadden geen kinderen.


[1] VERLEYEN, Meldert, 119 – 120

Het Hof te Putte in 1727 volgens het Kaartboek van Meldert.

In 1756 vinden we Hendrik T’ Sas als pachter. Op zijn vraag liet de abdij een nieuwe kelder bouwen en volgens de overeenkomst met de abt droeg Hendrik 280 gulden bij in de kosten. Als hij het hof verliet dan moest zijn opvolger die 280 gulden aan hem betalen. Voor de abdij ondertekende dom Fulgentius Biebuijck, de syndicus, het contract. Jan Baptiste Van Linthout volgde Hendrik T’Sas op als pachter en op 28 mei 1760 kreeg T’ Sas de 280 gulden terug. Jan Baptiste trouwde met Catharina De Mesmaecker en samen hadden ze 7 kinderen: Joanna, Henricus, Carolus Jan, Josephus, Jan Baptiste, Petrus en Maria Anna.

Het hof nog altijd als een gesloten hoeve op de Ferrariskaart, ca 1771.

Op 5 september 1796 publiceerde de Franse bezetter het decreet op de afschaffing van de kloosters. Alle abdijbezittingen werden geconfisqueerd en de volgende jaren kwamen experts de waarden van de goederen schatten met het oog op de verkoop. Voor het Hof te Putte gebeurde dat op 20 juni 1800. Jan Baptiste Van Linthout was nog de pachter. Hij had op 9 oktober een nieuwe overeenkomst getekend voor 9 jaar met syndicus dom Hiëronymus Haenen voor 1 892,90 fr. pacht per jaar. Aan het proces-verbaal van de schatting was de opmerking toegevoegd dat op het erf een hopast stond die eigendom was van Van Linthout. In het geval die de hoeve verliet, was de opvolger verplicht hem 280 gulden te betalen. De schatters bepaalden de jaarlijkse opbrengst op 3 447 fr. en de verkoopprijs op 68 940 fr.

Beschrijving van de goederen:

Een hoeve genaamd “Te Putte” bestaande uit een woonhuis gebouwd in steen en bedekt met stro. Het woonhuis heeft zes plaatsen op gelijkvloers, een wasplaats, bakkerij, oven, twee kelders en een zolder in goede staat. Verder op de hoeve vier schaapsstallen in slechte staat, vijf stallen voor de paarden en de koeien in goede staat, twee schuren, een bergplaats, en een groentetuin. Dit alles met 57 bunder twee dagwand 24 roeden (72 ha 38 a 17 ca) land, weide en bos. Deze goederen zijn gelegen en opgedeeld als volgt:

 1. Drie dagwand (94 a 31 ca) landbouwgrond gelegen te Meldert waarop de hoeve zich bevindt, grenzend langs alle zijden aan het land van de hoeve.
 2. Één bunder drie dagwand (2 ha 20 a 6 ca) landbouwgrond gelegen te Meldert op de plaats genaamd “Het Huysblock” grenzend langs alle zijden aan het land van de hoeve.
 3. Één bunder 90 roeden (1 ha 54 a 4 ca) weide gelegen te Meldert en grenzend langs alle zijden aan het land van de hoeve.
 4. Acht bunder drie dagwand 76 roeden (11 ha 24 a 20 ca) weide gelegen te Meldert op de plaats genaamd “Het Putveld” grenzend oost en noord aan aan het land van de hoeve, zuid aan Josse Vermoesen, en west aan burger Verbruggen.
 5. Vijf bunder drie dagwand 6 roeden (7 ha 30 a 92 ca) landbouwgrond en bos gelegen te Meldert en grenzend langs alle zijden aan het land van de hoeve.
 • Vijf bunder 26 roeden (6 ha 36 a 92 ca) bos gelegen te Meldert op de plaats genaamd “Elsbroeck” grenzend langs alle zijden aan het land van de hoeve.
 • Negen bunder twee dagwand 96 roeden (12 ha 24 a 80 ca) landbouwgrond en bos gelegen te Meldert op de plaats genaamd “Het Cravailveld” grenzend langs alle zijden aan het land van de hoeve.
 • Vijf dagwand 25 roeden (1 ha 65 a 5 ca) bos gelegen te Meldert en grenzend langs alle zijden aan het land van de hoeve.
 • Één bunder één dagwand één roede (1 ha 57 a 50 ca) landbouwgrond gelegen te Meldert en grenzend langs alle zijden aan het land van de hoeve.
 1. Vijf dagwand (1 ha 57 a 19 ca) landbouwgrond gelegen te Meldert op de plaats genaamd “Het Starnebergveld” grenzend langs alle zijden aan het land van de hoeve.
 2. Twaalf bunder één dagwand 25 roeden (15 ha 48 a 30 ca) bos gelegen te Meldert op de plaats genaamd “De Putberg” grenzend langs alle zijden aan het land van de hoeve.
 3. Drie bunder drie dagwand 58 roeden (4 ha 89 a 80 ca) landbouwgrond gelegen te Asse op de plaats genaamd “Het Dorpsveld” grenzend oost aan burger De Wit, west aan het land van de hoeve, zuid aan burger De Baerdemaeker, en noord aan burger Jean Mergan.
 4. 57 roeden (17 a 92 ca) weide gelegen te Meldert en grenzend oost en noord aan het land van de hoeve, zuid aan burger F. Vermoesen, en west aan Pierre Goossens.
 5. Één dagwand (31 a 44 ca) landbouwgrond en bos gelegen te Meldert op de plaats genaamd “Het Kleyn Veldeken” grenzend oost en zuid aan burger Stas, west en noord aan het land van de hoeve.
 6. Vijf dagwand 6 roeden (1 ha 59 a 7 ca) weide gelegen te Meldert en grenzend langs alle zijden aan het land van de hoeve.
 7. Zes dagwand (1 ha 88 a 62 ca) weide gelegen te Meldert en grenzend langs alle zijden aan het land van de hoeve.
 8. Één bunder (1 ha 25 a 75 ca) weide gelegen te Meldert en grenzend langs alle zijden aan het land van de hoeve.

Op 30 oktober 1800 kocht  Luc Van Loo uit Gent, alle goederen. Hij was een stroman optrad voor Le Hodey uit Gent en Guillaume De Clercq, Luenekens & Augustin Boel uit Aalst.

Volgens de Popp-kaart van ca 1860 is Julie Declercq uit Antwerpen de eigenares, niet alleen van het huis, nr. 529a; het erf, nr. 528; de tuin, nr. 527; de boomgaard, nr. 530; maar ook van een hopveld, nr. 526; een weide, nr. 535 en land, nrs 524, 525 en 534 rond het hof en verder gelegen nog land en twee percelen bos, samen 16 ha 36 a 80 ca. Het hof is geen gesloten hoeve meer. Bemerk de vijver aan de overkant. Een slenk van een voormalige steengroeve.

In 1940 tekende dom Petrus van Aalst, monnik van Affligem, het Hof te Putte als illustratie bij een artikel over Meldert dat in De Mariagroet verscheen. Het was dan een klassieke boerderij met een mesthoop op de binnenkoer.

Het Hof te Putte in 1978.

Oude pachthoeve (16de-17de eeuw) van de abdij van Affligem. Voorheen waarschijnlijk een gesloten hoeve. Enigszins geïsoleerd gelegen in een bosrijke omgeving. L-vormig complex. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen). Aarden erf, met tuintje van de straat afgesloten door middel van betonplaten. Boerenhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl. Één bouwlaag en zeven traveeën onder afgesnuit zadeldak gesteund op sierlijke houten daklijstbalkjes. Recent houten bord met datering 1637 in achtergevel. Witgekalkte, verankerde gevel op gepikte plint. Overschilderde rechthoekige vensteromlijstingen van zandsteen met kwarthol beloop en duimen (voorheen kruiskozijnen die lichtjes naar onderen toe vergroot zijn) en zandstenen rondboogdeur met kwarthol beloop. Rechtse zijgevel met aandak op schouderstukken, vlechtingen en twee zandstenen venstertjes. Achtergevel met twee getraliede zandstenen venstertjes. Lagere haakse aanbouw van een travee onder zadeldakje; aandak met vlechtingen op schouderstukken en rechthoekig venstertje met latei. Ertegen aangebouwd bakhuis onder zadeldak met aandak en vlechtingen, klein zandstenen venstertje en steekboogdeur. Ten westen twee haakse schuren uit de 18de eeuw (?), ongeveer in elkaars verlengde gebouwd, onder zware dakkappen. Rechthoekige muuropeningen. Linker schuur met zeer hoge rechthoekige poort onder verhoogd dakgedeelte. Rechtse schuur met laadluik. Binnenin: oude woonkamer met zwartmarmeren bevloering. Twee zandstenen schouwen van circa 1630 met geprofileerde dragers[1].

Nu boeren al meerdere generaties van de familie Roggeman op het hof. Sinds 1985 zijn ze ook de eigenaren. Zij maakten van de boerderij een modern bedrijf. De 17de eeuwse zandstenen schoorsteenmantel is in het fraai gerestaureerde huis bewaard gebleven.


[1] Bouwen door de eeuwen heen, 5N1, 174 – 175.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s